Sortimenta papildinājums.

No  18.09.  tiek  papildināts  bronzas  veidgabalu  sortiments. (Cenu lapa).