Paziņojums !

Sakarā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma pieņemšanu, tiek labota juridiskās adreses adrese – Bārbeles iela 5, Jāņupe, Olaines novads, Olaines pagasts, LV-2127

В связи принятие закона с Aдминистративной реформой, предоставлением исправленного юридического адреса – Bārbeles iela 5, Jāņupe, Olaines novads, Olaines pagasts, LV-2127.