Adreses maiņa !


No  15. 04.  mainās  SIA „DĪKERS PLUSS”   biroja un noliktavas adrese –

Piedrujas  iela  18, Rīga, LV-1073. (Aiz t/c “Cenu klubs” no Rēzeknes ielas)

Par noliktavas un biroja adreses maiņu

Statement about the change of office and warehouse address